Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Ngày 19/03/2022, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã Ban hành Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Mời Quý cổ đông xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527