Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Ngày 18/03/2021, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Quý cố đông có thể xem BCTC kiểm toán tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527