Báo cáo thường niên năm 2020

Quý cổ đông có thể xem Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An tại đây: Báo cáo thường niên năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527