Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 11/7/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Quý cổ đông có thể xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527