Công văn hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do VSD lập ngày 08/04/2020

Ngày 16/03/2020, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã có Thông báo số 07/TB-TKA gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đồng thường niên năm 2020, trong đó:

– Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 08/04/2020.

– Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến từ ngày 24/04/2020 – 29/04/2020.

Ngày 07/04/2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 45/NQ-TKA thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, vì lý do dịch bệnh COVID -19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ khi cơ quan nhà nước tuyên bố hết dịch nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2020.

Quý cổ đông có thể xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527