Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (TKA) kính gửi Quý Cổ đông Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Cáp Hồng Nguyên và Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Hà Quang Minh

Quý Cổ đông có thể xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527