Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 27/06/2020 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

Quý cổ đông có thể xem Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527