Nghị quyết HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty

Ngày 27/09/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Anh Giang, thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/10/2022.

Quý cổ đông xem Nghị quyết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527