Nghị quyết HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ngày 02/07/2021, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phân Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 65/NQ-TKA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Mời Quý cổ đông xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527