Quy chế quản lý công nợ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã xây dựng Quy chế quản lý công nợ của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành. Đây là căn cứ pháp lý làm cơ sở để Công ty quy định quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản nợ; Đối chiếu xác nhận, phân loại nợ, đôn đốc thu hồi và chủ động xử lý nợ tồn đọng.

Quý cổ đông có thể xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527