Thông báo sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Ngày 14/01/2023, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã nhận được Công văn số 145/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ thông báo sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An ở mức 0% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định hiện hành.

Quý cổ đông xem rại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686