Thông báo thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-TKA ngày 06/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Tuấn, nguyên Phó phòng Tài vụ, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, thời gian kể từ ngày 01/01/2020.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Ông Lê Văn Tuấn đến các cơ quan, đơn vị được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Quý cổ đông truy cập theo file đính kèm

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Biên bản Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527