Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 của Công ty. Công ty thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty theo file đính kèm:

Thông báo về chi trả cổ tức năm 2019: Quý cổ đông tải tài liệu tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527