Thông tin ứng cử viên được Tổng công ty Khánh Việt đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An công bố thông tin ứng cử viên được Tổng công ty Khánh Việt (cổ đông nắm giữ 83,86% vốn điều lệ) tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm ký 2018 – 2023, như sau:

  1. Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ông Hà Quang Minh, sinh ngày 17/02/1982, Quý Cổ đông có thể xem Sơ yếu lý lịch tại đây
  2. Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: Ông Bùi Việt Đức, sinh ngày 30/10/1978, Quý Cổ đông có thể xem Sơ yếu lý lịch tại đây

Hội đồng quản trị thông báo cho Quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527