Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

Ngày 27/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2023

Quý cổ đông xem Nghị quyết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527