Ban lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo công ty hiện nay gồm có 01 Giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Thanh Hà Thành viên HĐQT kiêm giám đốc công ty
2 Nguyễn Duy Mão Kế toán trưởng công ty
     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527