Ban lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo công ty hiện nay gồm có 01 Giám đốc, 01 phó giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Thanh Hà Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
2 Trần Anh Giang Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
3 Lê Văn Tuấn Kế toán trưởng công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527