Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 50/2019/GCNCP-VSD ngày 29/10/2019 cho Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An
Tên tiếng Anh: Tan Khanh An Packaging Joint Stock Company
Trụ sở chính: Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại: 0238 3514527
Fax: 0238 3852094

Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An
– Mã chứng khoán: TKA
– Mã ISIN: VN000000TKA3
– Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 3.800.000 cổ phiếu (Ba triệu tám trăm nghìn cổ phiếu), trong đó:
+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 22.000 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 3.778.000 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng), trong đó:
+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá  đã đăng ký: 220.000.000 đồng
+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 37.780.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu TKA  phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 31/10/2019

Xem chi tiết tại đây: http://www.vsd.vn/21-p4c23-60306/8731/TKA-Cap-Giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527