Ra mắt website www.vieclam.khatoco.com

Sáng thứ sáu ngày 11/5/2012, Tổng Công ty Khánh Việt đã chính thức ra mắt giới thiệu website www.vieclam.khatoco.com. Đây là website chính thức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng lao động trực tuyến (gọi tắt là KhatocoJobs) đánh dấu bước phát triển CNTT trong công tác quản lý hoạt động tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp, chấm dứt phương pháp tiếp nhận hồ sơ thủ công truyền thống.
Việc áp dụng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mang nhiều quyền lợi cho mọi người: Mọi người đều bình đẳng, không phân biệt quan hệ, giảm tiêu cực trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Quyền lợi của các ứng viên tham gia tuyển dụng tại website này được nâng lên một tầm cao mới. Đó là hồ sơ luôn được xem xét, cân nhắc và tái sử dụng cho tất cả các đợt tuyển dụng của tất cả các đơn vị thuộc TCT. Ngoài ra, ứng viên có thể cập nhật, bổ sung thêm các thông tin về chuyên môn, trình độ, … làm phong phú hồ sơ tuyển dụng gia tăng cơ hội được làm việc tại TCT Khánh Việt.

Với một Tổng công ty Nhà nước gồm hơn 20 đơn vị thành viên, việc áp dụng website đăng ký tuyển dụng lao động trực tuyến giúp cho doanh nghiệp xây dựng được một nguồn cơ sở dữ liệu về thông tin nhân lực, đáp ứng nhanh nhu cầu tuyển dụng của toàn ngành cũng như chia sẻ thông tin về năng lực, trình độ, … của các ứng viên giữa các đơn vị thuộc Khatoco.

Tổng Công ty Khánh Việt hân hạnh được tiếp nhận hồ sơ của bạn qua website www.vieclam.khatoco.com cũng như được hợp tác cùng bạn trong công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527