Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 16/3/2020, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã có Thông báo số 07/TB-TKA về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày dự kiến từ ngày 24/04/2020 đến ngày 29/04/2020, thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông theo đúng quy định.

Quý cổ đông có thể xem Nghị quyết HĐQT tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527