Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Để hoàn tất quá trình đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

2.Trụ sở chính: Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Điện thoại: 02383 514 527

4. Website: http://www.tankhanhan.com

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02 tháng 01 năm 2019.

6. Vốn điều lệ : 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng)

7. Đặc điểm cổ phiếu:

          – Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

          – Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

          – Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu  

          – Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký: 3.8000.000 cổ phiếu

          – Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi      tám tỷ đồng)

8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

9. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 05/09/2019

– Để hoàn tất thủ tục đăng ký, đề nghị Quý Cổ đông chưa nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (khi đến làm thủ tục mang theo CMND) tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Địa chỉ: Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

– Quý cổ đông muốn thay đổi thông tin cá nhân hoặc CMND đã hết thời hạn 15 năm theo luật định, đề nghị điều chỉnh các thông tin trên tại Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An trước 16h ngày 05/09/2019

– Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông, các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sẽ tạm ngưng cho đến ngày cổ phiếu của công ty được đăng ký lưu ký chính thức. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần sau đó sẽ thực hiện theo quy định của TTLKCK.

Quý vị cổ đông có thắc mắc xin liên hệ Công ty để có thêm thông tin. Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty CP BB Tân Khánh An

(Đã ký)

Quý vị cổ đông tải Thông báo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527