Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 30/03/2021, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 30/QĐ-HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

1. Thời gian: 07h30, ngày 24/04/2021.

2. Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị, địa chỉ: Số 74, Đường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An.

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (có mẫu kèm theo) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, mail đến địa chỉ sau:

– Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An; Địa chỉ: Đường D2, Khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

– Điện thoại: 02383. 514 527                      Fax: 02383. 852 094

– Email: tchc.tankhanhan@gmail.com.

Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có), đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 16h00 ngày 22/04/2021.

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ hộ chiếu (Bản chính). Đối với các trường hợp ủy quyền: Giấy ủy quyền, CMND/ hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và CMND/ hộ chiếu (Bản chính) của người được ủy quyền để đăng ký.

  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Quý cổ đông xem tại đây
  2. Toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung Quý cổ đông xem tại đây
  3. Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung Quý cổ đông xem tại đây
  4. Toàn văn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Quý cổ đông xem tại đây
  5. Toàn văn Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Quý cổ đông xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527