CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

– Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An
– Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An
– Tên viết tắt: Tan Khanh An JSC
– Địa chỉ: Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh, TỈnh Nghệ An
– ĐT: 02383 514 527 – Fax: 02383 852 094
– Email: tankhanhan@khatoco.com; tchc.tankhanhan@khatoco.com
– Ngành nghề kinh doanh:
+ Sản xuất bao bì xi măng và nông sản các loại.
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu hạt nhựa và giấy kraft.

Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

– Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An
– Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An
– Tên viết tắt: Tan Khanh An JSC
– Địa chỉ: Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh, TỈnh Nghệ An
– ĐT: 02383 514 527 – Fax: 02383 852 094
– Email: tankhanhan@khatoco.com; tchc.tankhanhan@khatoco.com
– Ngành nghề kinh doanh:
+ Sản xuất bao bì xi măng và nông sản các loại.
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu hạt nhựa và giấy kraft.

Xem chi tiết

Bằng tấm lòng với quê hương Bác Hồ vĩ đại, lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt đã tiếp nhận nhà máy Thuốc lá Nghệ An trở thành một đơn vị phụ thuộc và đổi mới công nghệ, tổ chức lại sản xuất. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động để nâng quy mô Tổng công ty Khánh Việt cho phép công ty đâu tư nhà máy sản xuất bao bì nhựa công suất 35 triệu sản phẩm /năm, đến đầu năm 2006 khì các điều kiện sản xuất bao bì đã đầy đủ, Tổng công ty cho phép thành lập Công ty TNHH MTV Tân Khánh An (ngày 01 tháng 02 năm 2006), Đến Ngày 29/8/2018, Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Khánh Việt đã  ban hành Quyết định số 111 phê duyệt phương án cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, đến đây bắt đầu giai đoạn mới để công ty phát triển.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

TIN TỨC

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ VẬN TẢI

BUÔN BÁN HẠT NHỰA
NGUYÊN SINH, TÁI SINH

BUÔN BÁN GIẤY KRAFT

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Khatoco

Mail nội bộ

Quản lý công văn

Văn bản pháp luật

Việc làm

Nhân sự