Bao KP, KPK

  Bao xi măng KP được sản xuất bằng cách dùng một lớp giấy kraft ghép phức với manh dệt PP (Polypropylene). Trên bề mặt bao có in nhãn mác theo mẫu của đơn đặt hàng.

  Cấu trúc của bao gồm 2 lớp:

  – Lớp 1: Lớp giấy Kraft ghép phức với lớp manh dệt PP.

  – Lớp 2: Manh dệt PP. Kiểu bao:

  2 đầu bao được may nẹp giấy.

  Kích thước bao (thông thường): 760 x 420 x 80 mm ± 2

  In ấn: Tối đa In ba màu ở hai mặt bao và hai hông bao.

  Category:
  02383 514 527