Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Ngày 24/10/2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Mời Quý cổ đông xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527