Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ngày 11/11/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Quý cổ đông xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527