Nghị quyết Hội đồng quản trị

Ngày 18/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An – Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV.

Quý cổ đông xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527