Thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 24/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Quyết định số 30/QD-TKA về việc thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

  1. Thời gian: 08h00, ngày 22/04/2023.
  2. Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị – Địa chỉ: Số 74 – Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Địa điểm có thể thay đổi, sẽ được thông báo sau)
  3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V237/2023-TKA/VSD-ĐK, ngày 17/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  4. Nội dung đại hội:

– Báo cáo Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2022 – Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

– Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 -2023 và phương hướng nhiệm kỳ tới.

– Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 – dự kiến năm 2023

– Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

– Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

– Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

  1. Đăng ký tham dự:

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (có mẫu kèm theo) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, mail đến địa chỉ sau:

– Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An; Địa chỉ: Đường D2, Khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

– Điện thoại: 02383. 514 527

– Email: tankhanhan@gmail.com.

Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có), đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 16h00 ngày 20/04/2023.

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ hộ chiếu (Bản chính). Đối với các trường hợp ủy quyền: Giấy ủy quyền, CMND/ hộ chiếu (bản sao có công chứng) của cổ đông và CMND/ hộ chiếu (Bản chính) của người được ủy quyền để đăng ký.

Quý cổ đông xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527