Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Ngày 01/07/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Hợp đồng tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527