Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã tổ chức thành công tốt đẹp ngày 01/12/2018 (Quý cổ đông cổ thể xem Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông tại đây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527