Thông tin ứng cử viên được Tổng công ty Khánh Việt (cổ đông chiếm 83,86% vốn điều lệ) đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An công bố thông tin ứng cử viên được Tổng công ty Khánh Việt (cổ đông nắm giữ 83,86% vốn điều lệ) đề cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

I. Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

  1. Ông Hà Quang Minh – Nhân viên phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty Khánh Việt – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
  2. Ông Phạm Thanh Hà – Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
  3. Ông Trần Anh Giang – Phó giám đốc Công ty cổ pần Bao bì Tân Khánh An – Thàn viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quý cổ đông có thể xem lý lịch tại đây

II. Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

  1. Ông Bùi Việt Đức – Kế toán trưởng Công ty thuốc lá Nguyên liệu – Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
  2. Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng Nhà máy Thuốc lá Khatoco Nghệ An – Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
  3. Ông Nguyễn Quang Long – Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Quý cổ đông có thể xem lý lịch tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527