TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh (QP-AN) năm 2010 và những năm tiếp theo và nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên của Tổng công ty Khánh Việt.
Trong thời gian 07 ngày (từ ngày 10/5 đến ngày 17/5/2011), Tổng công ty Khánh Việt đã phối hợp với các Ban/ngành tỉnh Khánh Hòa và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa mở lớp Bồi dưỡng kến thức QP-AN cho 45 đồng chí thuộc đối tượng 3 là cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) và các đồng chí Trưởng, Phó Phòng/Ban thuộc Tổng công ty. Kết quả nhận thức đạt 100% trung bình Khá và Khá, giỏi; trong đó 6 đồng chí đạt Xuất sắc.
Tiếp tục chương trình kế hoạch bồi dưỡng và nhằm hưởng ứng Đại hội Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang lần thứ VII (2009-2011), Đảng ủy và Ban Giám đốc Tổng công ty đã phối hợp với ban Chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 82 cán bộ, đảng viên thuộc Tổng công ty.
Trong thời gian 02 ngày (ngày 20 và 21/10/2011), các cán bộ, đảng viên được trang bị những kiến thức cơ bản, thiết thực về QP-AN; những âm mưu và thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.
Qua lớp học, dù thời gian ngắn nhưng cán bộ, đảng viên đã hiểu và nhận thức đúng đắn, tầm quan trọng của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, bảo vệ trật tự trị an ngay tại đơn vị, địa phương mình nơi công tác và cư trú, góp phần ổn định công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác QP-AN của đơn vị và địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527