Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Ngày 20/03/2024, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.

Quý cổ đông xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686