Nghị quyết HĐQT về việc thông qu ký kết hợp đồng với các bên liên quan

Ngày 19/03/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với Công ty TNHH thuơng mại Khatoco.

Quý cổ đông có thể xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686