Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan

Ngày 27/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết 142/NQ-HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng với các bên liên quan.

Quý cổ đông xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686