Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 25/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-TKA về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

  • Thời gian: 14h00, ngày 26/04/2024.
  • Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị – Địa chỉ: Số 74 – Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Địa điểm có thể thay đổi, sẽ được thông báo sau)

Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686