Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-TKA ngày 26/02/2024 của Công ty cổ phần bao bì Tân Khánh An về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Giám đốc công ty thông báo triệu tập tham dự Hội nghị đại biểu người lao động như sau:

  1. Thành phần tham dự:

– Đại biểu đương nhiên: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng, trưởng phòng Tổ chức hành chính, đại diện cấp ủy Đảng và BCH Công đoàn cơ sở, Bí thư đoàn thanh niên

– Đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng.

  1. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 21/03/2024
  2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An
  3. Hồ sơ Hội nghị: Kính mời Đại biểu tải hồ sơ tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686