Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Ngày 03/05/2024, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Mời quý cổ đông xem Nghị quyết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686