Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 01/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Quyết định số 30/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

+ Thời gian tổ chức đại hội đã công bố: 14h00, ngày 26/04/2024 (theo Quyết định số 27/QĐ-TKA, ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

+ Thời gian tổ chức đại hội điều chỉnh mới: 14h00, ngày 03/05/2024.

+ Lý do: Do cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ đại hội và phù hợp với thời gian để các cổ đông tham gia đại hội.

– Địa điểm, nội dung của Đại hội đồng cổ đông không thay đổi.

Quý cổ đông có thể xem tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686