Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi Quý cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

  • Thời gian: 14h, ngày 03/05/2024
  • Đị điểm: Khách sạn Hữu Nghị, địa chỉ: 74 – Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

Quý cố đông có thể xem Tài liệu ĐHĐCĐ tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686