Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ngày 02/07/2021, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Mời Quý cổ đông xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527