Hợp đồng kiểm toán năm 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An ký hợp đồng số 247/2020/HĐ-RSMHCM ngày 15/12/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam về việc thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Quý cổ đông xem nội dung Hợp đồng tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527