Nghị quyết HĐQT Công ty về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty

Ngày 28/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Anh Giang, thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01/10/2021.

Quý Cổ đông xem Nghị quyết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527