Văn bản chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của UBCKNN

Ngày 26/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn số 7713/UBCK-GSĐC V/v chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Quý cổ đông có thể xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527