Tổng công ty Khánh Việt đoạt giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Sở Công Thương Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”.
Tổng Công ty Khánh Việt đã triển khai đến tất cả các đơn vị thuộc Tổng Công ty động viên cán bộ công nhân viên tích cực hưởng ứng tham dự cuộc thi; đồng thời, những giải pháp hay, ứng dụng có hiệu quả sẽ được Tổng Công ty xem xét khen thưởng.
Bằng khen
Tổng kết cuộc thi ngày 27 tháng 6 năm 2011, Tổng Công ty Khánh Việt được Ban Tổ chức cuộc thi tặng giải Khuyến Khích; Tổng Công ty Khánh Việt là doanh nghiệp duy nhất đạt giải trong cuộc thi này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527