Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 22/04/2022 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 thành công tốt đẹp.

Quý cổ đông có thể xem Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527