Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Ngày 09/07/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán áp dụng với Công ty và các nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin  theo quy định của Pháp luật hiện hành
Mời quý Cổ đông và các nhà đầu tư xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527